Generella regler

Det internationella sportskyttet omfattar ett antal pistolgrenar med varierande förutsättningar.

Gemensamt för samtliga är att de skjuts stående utan stödhand, och på bana. Riktmedlen skall vara av öppen typ, dvs kikarsike, diopter eller elektroniska riktmedel är inte tillåtna.

Utgångsställningen är i de grenar där snabbt skytte förekommer "45 grader", vilket innebär att vapnet före eldkommandot skall vara lyft från eventuell skjutbänk, men inte högre än 45 grader från målet.

Ammunitionstypen i samtliga grenar skall vara bly eller liknande mjukt material, mantlad ammunition är ej tillåten.

Följande grenar inom det internationella sportskyttet praktiseras inom Mölndals Skytteförening.

Luftpistol

Luftpistol skjuts på den internationella luftpistoltavlan från ett avstånd av 10 meter, kalibern på ammunitionen som används skall vara 4.5mm.

Grenen är uppdelad i en damvariant och en herrvariant. Förutsättningarna är lika i båda fallen, förutom att damerna skjuter 40 skott på 75 minuter och herrarna 60 skott på 105 minuter.

Skyttarna har rätt till en förberedelsetid på 10 minuter för att komma i ordning på respektive skjutplats innan tävlingen startar. När tävlingstiden börjat tillåts ett obegränsat antal provskott på max fyra tavlor tills det att skytten påbörjat den första tävlingsserien. Ett skott skjuts på varje tävlingstavla.

Snabbpistol

Snabbpistol skjuts på den internationella snabbtavlan från ett avstånd av 25 meter med kantantänd ammunition i kaliber .22 (.22 long rifle).

En match består av två omgångar om sex serier vardera, en omgång omfattar två serier på åtta sekunder, två på sex sekunder och två på fyra sekunder. En serie omfattar fem skott som skjuts på fem tavlor, dvs enbart ett skott på varje tavla. Utgångsställningen inför varje serie är 45 grader.

Skyttarna har rätt till en föreberdelsetid på tre minuter innan tävlingen startar och en provserie på åtta sekunder tillåts inför varje omgång. Totalt omfattar en match alltså tio provskott och sextio tävlingsskott.

Sport- och grovpistol

Sportpistol skjuts med finkalibriga vapen (.22 long rifle) medans grovpistol skjuts med grovkalibriga vapen (minst 7.62mm, dvs .30 och max 9.65mm, dvs .38).

Sport- och grovpistol skjuts på både den internationella tioringade precisionstavlan och snabbtavlan från ett avstånd av 25 meter.

En match består av två omgångar om sex serier vardera. Den första omgången skjuts på precisionstavlan och varje serie omfattar fem minuters skjuttid. Den andra omgången skjuts på snabbtavlan och varje serie omfattar fem visningar av tavlan om tre sekunder vardera, med sju sekunder mellan varje visning. Endast ett skott skall skjutas per visning. För den andra omgången gäller utgångsställningen 45 grader mellan varje skott, och vapnet får inte vilas på eventuell skjutbänk under seriens genomförande.

Förberedelsetiden innan tävlingen startar är fem minuter före precisionsdelen och tre minuter före snabbskjutningsdelen. Skyttarna tillåts en provserie enligt omgångens förutsättningar inför varje omgång. Totalt omfattar en match tio provskott och sextio tävlingsskott.

Standardpistol

Standardpistol skjuts på den internationella tioringade precisionstavlan från ett avstånd av 25 meter, ammunitionen skall vara kantantänd kaliber .22 (.22 long rifle).

En match består av tre omgångar om fyra serier vardera. Under den första omgången skjuts varje serie på 150 sekunder, under den andra 20 sekunder och under den tredje och sista omgången 10 sekunder. Varje serie omfattar fem skott. Utgångsställningen inför varje serie är 45 grader.

Förberedelsetiden innan tävlingen startar är fem minuter. Skyttarna tillåts en provserie om fem skott på 150 sekunder inför första omgången. Totalt omfattar en match fem provskott och sextio tävlingsskott.

Korthållsgevär

Grenen är beroende av vädret då man skjuter utomhus.
Korthållsgeväret skjuts med krutladdade patroner med kalibern 5,6x15 mm (22 long). Tian som man ska träffa är 10,4 mm i diameter. Vid avfyrning avger geväret en mindre smäll och rekyl. Detta skjuts på 50 meter och är precisionsskytte
En variant av korthållsskyttet är fältskytte. Det innebär att målen är uppsatta på ett okänt avstånd från skytten, allt mellan 15 och 100 meter. Skytten går en runda på 5-8 stationer där det vid varje station skjuts 6 skott under en skjuttid på 2 minuter. Tavlorna har olika storlek och form. Den skytt med sammanlagt flest antal träff har vunnit.

Vill du veta mer?

Ytterligare information om internationella sportskyttegrenar kan hittas på hemsidan för Internationella Sportskyttefederationen, ISSF