Practical Pistol Competition - PPC

PPC-Skytte är en relativt ny skyttegren i Sverige. Skytteformen kommer ursprungligen från USA där det från början var ett träningsprogram för polisen.

Sektionsledare PPC

Lars T Andersson

0730-701071
lars@ltaconsult.com

ppc1

Under hösten 1999 inleddes en försöksverksamhet inom SPSF (Svenska Pistol Skytte Förbundet) som skall pågå under två år. Detta för att utvärdera om PPC skall tas upp på det ordinarie programmet. Vi aktiva skyttar har skapat en projektgrupp som administrerar försöksverksamheten och driver utbildningar för klubbar och skyttar.

I dags läget (höster 2001) har det genomförts ett tjugtal utbildningar och ca. 250 skyttar har prövat på att skjuta i någon form.

ppc3

PPC är en typ av precisionsskytte med grovkalibriga revolvrar och pistoler. Vapen som innefattas av de nationella vapengrupperna A och R kan användas. PPC innefattar sju olika vapengrupper. (se under kapitlet "Vapengrupper")

Skyttet bedrivs på en skjutbana på olika avstånd. 3, 7, 15, 25 och 50 Yards. Skyttet bedrivs också på olika skjuttider. Tex. 6 skott på 12 sekunder. 12 skott på 20 sekunder, 18 skott på 90 sekunder eller 24 skott på 165 sekunder. Tiderna inkluderar drag från hölster och omladdning.

Skytteformen är naturligtvis störst i USA, där den endast är "öppen" för poliser och federalt anställd personal. I Europa är det Tyskland som är störst med ca. 1400 aktiva. I Sverige är vi ungefär 100 skyttar från 30 talet klubbar. Antalet ökar stadigt.

Det skjuts både VM och EM i denna gren. Varje år arrangeras VM inom WPFG (World Police and Firegames). 1999 hölls spelen i Stockholm. Det arrangeras också ett Inomhus VM varje år i den tyska staden Marsberg.

Skyttet i Sverige började 1996-97 med att Torups PK i Halland arrangerade ett antal klubbtävlingar. År 1998 arrangerade Torup en Cuptävling med fyra deltävlingar. År 1999 utökades Cuppen till tio tävlingar. Under 2000 arrangeras också tio Cupptävlingar. Dessa är nu utspridda till fyra olika klubbar. Torup, Halmstad, Harplinge och Vårgårda.

ppc2

Det förekommer också olika skjutställningar under en match. Du ser lite olika exempel på dessa bilder. Tavlan som beskjuts kallas B-27 Måtten är 1500X600 mm. Tavlan är ringad från valören 7 till 10 och i mitten finns en innertia som kallas X.

En match består av 150 skott och målet är att få ihop 1500 poäng. Därav namnet på grenen.

ppc4