Hur börjar man med pistolskytte hos Mölndals Skytteförening?

OBS OBS !!  Vi har medlemsstopp!

 

För nybörjare som vill börja skjuta någon av våra discipliner så krävs det först att man går vår nybörjarkurs för den skjutform man är intresserad av (gevärsskytte, pistolskytte) och efter genomgången utbildning så kan man ansöka om medlemskap. Anledningen är att föreningen ska få en möjlighet att skaffa sig en kännedom om personerna först och att alla som blir medlemmar har en utbildning i säkerhet och hur föreningen fungerar.

Lägsta ålder för att börja skjuta pistol hos oss är femton år. Är du yngre finns det information om vårt ungdomsskytte lite längre ned på den här sidan.

Alla blivande medlemmar som vill börja med pistolskytte, men inte redan har licens att inneha handeldvapen för målskjutning, börjar med att gå vår nybörjarkurs. Det är en utbildning på totalt tolv tvåtimmarspass där man får lära sig mycket om säker hantering av vapen och grundläggande skjutteknik. Vi provar även på några olika skyttegrenar såsom till exempel fältskytte.

Oavsett vilka pistolskyttegrenar man tänker skjuta i framtiden så måste man genomgå vår nybörjarkurs innan man får ansöka om medlemskap.

Nybörjarkursen för pistolskytte går för närvarande på torsdagar mellan klockan 18.00 och 20.00. Det går en kurs på hösten och en på våren. Det finns inga förkunskapskrav för att gå kursen. Kursavgiften är 3500 kronor och inkluderar allt som behövs under kursens gång, som till exempel tryckt kursmaterial, lån av föreningens vapen, hörselskydd, ammunition samt måltavlor och täcklappar.

Då vi har haft ett ganska stort intresse för att gå den här kursen så kan vi tyvärr inte garantera plats vid nästa kurstillfälle, men alla som skickar in intresseanmälan hamnar i vår kölista och blir kontaktade när plats finns.

Eventuellt överskott från kursverksamheten går till att underhålla och förnya klubbens vapen. Totalt ges två kurser varje år, en på våren med början i mars och en på hösten med början i augusti, maximalt antal deltagare är cirka tolv per kurs.

När kursen är klar och prov för kort godkända kan deltagarna söka medlemskap i föreningen. Det är inget krav att bli medlem för att gå kursen, men naturligtvis vill vi gärna att så många som möjligt fortsätter att skjuta som fullvärdiga medlemmar hos oss även efter kursens slut.

Efter genomförd kurs kan man fortsätta träna med lånevapnen, under uppseende av klubbens skjutledare, på tisdagskvällar tills det att man uppfyllt kraven för att ansöka om egen vapenlicens. Kostnaden för varje träningstillfälle under fortsättningskursen är 60 kronor.

Aktiva skyttar som redan innehar licens för målskjutning och är medlemmar i en annan klubb kan ansöka om medlemskap utan att gå vår nybörjarkurs. Det räcker då med information och referenser från din gamla klubb. Skicka i så fall ett mail till sekreterare@molndalsskytte.se med din medlemsansökan. Om du tänkt vara medlem i flera föreningar så kan det vara bra att veta att Mölndals SF har ett krav att medlemmarna ska representera MSF i de grenar som föreningen erbjuder.

 

OBS OBS !!  Vi har medlemsstopp!

banskytte
29
37

Hur börjar man med ungdomsskytte hos Mölndals Skytteförening ?

För de lite yngre finns det möjlighet att börja öva skytte med klubbens luftgevär och korthållsgevär (kaliber .22lr, även kallade "salongsgevär"). Luftskyttet sker inomhus på vår 10m-bana medan korthållsgevär skjuts på 50m-banan utomhus när vädret tillåter.

Kan man skjuta gevär ?

Mölndals Skytteförening har även en nybörjarkurs i gevärsskytte för vuxna. Då intresset inte är lika stort som för pistol så ges denna inte regelbundet utan när tillräckligt många visat intresse. Kursavgiften är 100kr för ungdomar och 500kr för vuxna och ges under minst 3 tillfällen.